Internetowa Liturgia Godzin


Miłość Chrystusa porywa
Potężnym nurtem jak rzeka,
Która unosi do portu
Wiecznego światła i szczęścia.

Miłość mocniejsza od śmierci
I nic jej zniszczyć nie zdoła,
Swoim płomieniem ogarnia
Człowieczą duszę i ciało.

Miłość Chrystusa jest głębią
Poznania Bożych tajemnic,
Źródłem przejrzystym pokoju,
Ogniskiem czystej radości.

Miłość wymaga ofiary,
By upodobnić do Pana
Tych, którzy żyjąc na ziemi,
Zdążają śladem Jezusa.

Ciebie, jedyna Miłości,
Wcielone Słowo Przedwieczne,
Z Ojcem i Duchem wielbimy
Za dar wierności dziewiczej. Amen.


Incipit: Miłość Chrystusa porywa
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o dziewicach - o wielu dziewicach
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1083
Monastyczna LG tom II, s. 1631