Internetowa Liturgia Godzin


Mężu natchniony przez łaskę,
Promienny wzorze świętości,
Cześć tobie dzisiaj oddając
Sławimy Bożą potęgę.

Kapłan najwyższy i wieczny
Przywrócił Bogu swych braci;
Dając nam Nowe Przymierze
Obdarzył ludzkość pokojem.

On ciebie w swojej mądrości
Uczynił sługą zbawienia,
Abyś i Ojcu dał chwałę
I Jego życie ludowi.

Rządząc owczarnią Piotrową
Dzierżyłeś klucze do nieba,
Słowem i własnym przykładem
Wzmocniłeś lud odkupiony.

Teraz, gdy niebem się cieszysz,
Patronem bądź dla Kościoła,
Uproś dla jego owieczek
Płomienną miłość Chrystusa.

Bóg w Trójcy Świętej Jedyny
Niech przyjmie pieśń uwielbienia,
Ten, który ciebie nagrodził
Za wierną służbę dla Niego. Amen.


Incipit: Mężu natchniony przez łaskę
Godzina: I i II Nieszpory: Teksty wspólne
o pasterzach - o papieżu
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1022
Monastyczna LG tom II, s. 1563