Internetowa Liturgia Godzin


Męczenniku, któryś poszedł
Śladem Słowa Wcielonego,
Zwyciężyłeś swoich wrogów
I radujesz się wiecznością.

Mocą daną ci przez Pana
Obmyj nasze serca z grzechów,
Oddal gorycz zniechęcenia
I powstrzymaj zło grożące.

Już opadły z ciebie więzy
Krępujące twoje ciało;
Spraw, niech miłość Chrystusowa
Z kajdan świata nas wyzwoli.

Chwała Ojcu i Synowi
Z Duchem, Dawcą pocieszenia;
Wieczna cześć niech będzie Bogu,
Który cię nagrodził w niebie. Amen.


Incipit: Męczenniku, któryś poszedł
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o jednym męczenniku - o męczenniku
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1016
Monastyczna LG tom II, s. 1556