Internetowa Liturgia Godzin


Króla wiecznego szlachetny rycerzu,
Janie, podporo naszego Zakonu,
Przyjm dziękczynienie, jakie zanosimy
Ku twojej chwale.

Już jako dziecko doświadczyłeś łaski,
Że ci dwukrotnie Dziewica Maryja
Podała rękę, ocaliła życie
Swego wybrańca.

Pierwszy wśród synów naszej Świętej Matki,
Któryś przywrócił świetność Zakonowi,
Odnowicielu dziedzictwa Maryi,
Ojcze Karmelu!

Dzieło Reformy okupiłeś krzyżem,
Odkupiciela naśladując wiernie,
Chciałeś jak On być dla zbawienia świata
Ukrzyżowany.

Ojciec ci światłem, Duch wieczystym darem,
Boży Baranek dał ci księgę życia,
W niej zapisani, wysławiajmy wiecznie
Najświętszą Trójcę. Amen.


Incipit: Króla wiecznego szlachetny rycerzu
Godzina: I Nieszpory: Teksty własne - Grudzień
14.12. - uroczystość św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła (OCD)
Strony: Teksty własne Zakonu Karmelitów Bosych - s. 258