Internetowa Liturgia Godzin


Kontemplatyku Najwyższego Boga,
Janie, proroku, męczenniku ducha,
Doktorze nocy, mistyku dziewiczy,
Ojcze Karmelu!

Częste z Chrystusem, Bożą Rodzicielką
I niebianami twoje przebywanie;
Od nich naukę dla swych dzieł czerpałeś,
Światło z wysoka.

Ty nim oświecasz szlak na Górę Karmel,
Drogę wiodącą wśród ciemności nocy.
Jasnym i żywym płomieniem miłości
Wiedziesz na szczyty.

Gdy nam odsłaniasz tajemnice Słowa,
W mroki serc naszych wpada łaski promień,
Ciemność rozbłyska jak słońce w południe,
Noce jaśnieją.

Ojciec ci światłem, Duch wieczystym darem,
Boży Baranek dał ci księgę życia,
W niej zapisani, wysławiajmy wiecznie
Najświętszą Trójcę. Amen.


Incipit: Kontemplatyku Najwyższego Boga
Godzina: II Nieszpory: Teksty własne - Grudzień
14.12. - uroczystość św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła (OCD)
Strony: Teksty własne Zakonu Karmelitów Bosych - s. 277