Internetowa Liturgia Godzin


Kiedy sławimy uroczystym hołdem
Świętych pasterzy Twojego Kościoła,
Ciebie samego, Najwyższy Kapłanie,
Wielbimy pieśnią.

Tyś ich obdarzył mocą swego Ducha,
Aby ojcami dla wielu się stali,
Własnym przykładem i Boską nauką
Wskazując drogę.

Nic nie zdołało zachwiać ich pewności
Wobec Twej prawdy i Twoich obietnic,
Skoro żywili niezłomną nadzieję
Przyszłego szczęścia.

Kiedy ich życie kres swój osiągnęło,
Pełne zasługi i pracy dla Ciebie,
Dałeś im pokój w niebiańskiej ojczyźnie
Wśród swych wybranych.

Tobie, o Panie, Królu nad królami,
Cześć i majestat niech będzie na wieki;
Całe stworzenie niech śpiewa radośnie
Ku Twojej chwale. Amen.Incipit: Kiedy sławimy uroczystym hołdem
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
o pasterzach - o wielu pasterzach
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1030
Monastyczna LG tom II, s. 1572