Internetowa Liturgia Godzin


Jezu, Tyś Odkupiciel nasz,
Miłość, tęsknota naszych serc,
Tyś wszystkich rzeczy Stwórca Bóg,
Coś się człowiekiem w czasie stał.

Nadmiar dobroci skłonił Cię,
Byś przyjął brzemię naszych win.
Okrutną śmierć poniosłeś sam,
Aby od śmierci zbawić nas.

Skruszyłeś moc piekielnych bram,
Wywiodłeś stamtąd więźniów tłum.
Do niebaś jak zwycięzca wszedł,
By po prawicy Ojca siąść.

Twa dobroć wciąż przynagla Cię,
By nam przebaczyć każde zło
I spełnić naszych pragnień cel,
Dając Cię widzieć twarzą w twarz.

Jezu, radośnią naszą bądź,
Ty, co nagrodą masz nam być.
Daj nam oglądać chwałę Twą
I wielbić Cię po wieczny czas. Amen.Incipit: Jezu, Tyś Odkupiciel nasz
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Styczeń
03.01. - Najświętszego Imienia Jezus (OFM)
Strony: Teksty własne Zakonów Franciszkańskich w Polsce - tom I, s. 25