Internetowa Liturgia Godzin


Jezu, Tyś łaskawości Pan,
Ty wszelką radość dajesz nam,
Tyś łaski i słodyczy zdrój,
Tyś rozkosz serca, Jezu mój.

Nadzieją Tyś pokutnych łez,
Pragnień i tęsknot naszych kres.
Już to jest szczęściem - szukać Cię,
Lecz czym jest - znaleźć - któż to wie?

Jezu, Twa miłość wzmacnia nas,
Karmi, nasyca w każdy czas.
Nigdy nie przykrzy się jej smak,
Głód jej wciąż nowy, wciąż jej brak.

Jezu najsłodszy, szczęście me,
Do Ciebie serca krzyk się rwie.
Ciebie szukają nasze łzy,
Nadzieją naszą jesteś Ty.

Panie, Ty zawsze z nami bądź,
Światłem nas Twoim kieruj, rządź.
Rozpraszaj mroki naszych dusz,
Twą słodycz w serca nasze włóż.

Jezu, Twa dobroć jest bez miar
I dziwny serca Twego czar.
Któż zdoła pojąć miłość Twą,
Choć wszystkich nas ogarniasz nią?

Dziewiczej Matki Tyś jest kwiat,
Niechaj Cię wielbi cały świat.
Miłości nasza, Królu nasz,
Który nam wieczne szczęście dasz. Amen.


Incipit: Jezu, Tyś łaskawości Pan
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Styczeń
03.01. - Najświętszego Imienia Jezus (OFM)
Strony: Teksty własne Zakonów Franciszkańskich w Polsce - tom I, s. 32