Internetowa Liturgia Godzin


Jednorodzony Synu Boży,
Dziewica niesie Cię od Ojca,
A Ty chrztem z grzechu oczyszczonych
Oddajesz wiernych Ojcu w darze.

Z nieba wyszedłeś wysokiego,
W ciało się ludzkie oblec chciałeś,
Śmiercią spłaciłeś dług grzechowy,
W nas rozpaliłeś radość życia!

O Zbawicielu, tak prosimy:
Wejdź w nasze życie, bądź łaskawy!
Niech światło Boże w naszych sercach
Płonie i na świat rzuca snop promieni!

Pozostań, Chryste, noc nadchodzi,
Tyś zdolen światłem zmóc ciemności!
Serca nam oczyść z wszystkich grzechów
I daj lekarstwo - przebaczenie.

Tobie, o Chryste, Prawdo, Życie,
Niech chwała będzie po dni wszelkie!
Tyś Światło Ojca, Radość Ducha!
Niech uwielbiona będzie Trójca. Amen.


Incipit: Jednorodzony Synu Boży
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Grudzień
03.12. - święto św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (SJ)
Strony: Teksty własne polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego - s. 110