Internetowa Liturgia Godzin


Dziś radośnie wysławiamy
Święte sługi Chrystusowe,
Które wiernie, z czystym sercem,
Poszły śladem swego Mistrza.

Chryste, lilio nieskalana,
Wszechmogący Królu dziewic,
Czysty stróżu ich miłości,
Racz zachować nas od grzechu.

Niech Twe serce się zlituje,
Boś jest pełen miłosierdzia,
Nasze serca obmyj z winy,
Okaż swoje przebaczenie.

Racz wysłuchać te modlitwy
I wyprostuj nasze drogi,
Byśmy mogli się weselić
Twoją dla nas łaskawością.

Jezu, Synu czystej Matki,
Tobie, Ojcu i Duchowi
Chwała, cześć i uwielbienie
Teraz, zawsze i na wieki. Amen.Incipit: Dziś radośnie wysławiamy
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
o dziewicach - o wielu dziewicach
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1069
Monastyczna LG tom II, s. 1617