Internetowa Liturgia Godzin


Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy,
Mądrego ojca, mężnego wyznawcę,
Który już posiadł wesele i szczęście
W królestwie Bożym.

Stał się on mistrzem dla ludu wiernego
Przez własne życie i przykład świętości;
Czysty i prawy, we wszystkim się starał
Podobać Panu.

Teraz więc prośmy, by jego modlitwa
Obmyła z winy skruszonych grzeszników;
On zaś niech wiedzie wyznawców Jezusa
Ku szczytom nieba.

Bogu samemu niech będzie na wieki
Najwyższa chwała i cześć nieskończona,
On bowiem rządzi przez swoje wyroki
Losami świata. Amen.


Incipit: Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o pasterzach - o prezbiterze
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1045
Monastyczna LG tom II, s. 1589