Internetowa Liturgia Godzin


Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy,
Mądrego ojca, mężnego wyznawcę,
Który już posiadł wesele i szczęście
W królestwie Bożym.

Przyjął na siebie posługę kapłańską
I stał się mistrzem dla ludu wiernego,
Który roztropnie prowadził ku darom
Wiecznego życia.

Teraz więc prośmy, by jego modlitwa
Obmyła z winy skruszonych grzeszników;
On zaś niech wiedzie wyznawców Jezusa
Ku szczytom nieba.

Bogu samemu niech będzie na wieki
Najwyższa chwała i cześć nieskończona,
On bowiem rządzi przez swoje wyroki
Losami świata. Amen.


Incipit: Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o pasterzach - o biskupie
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1045
Monastyczna LG tom II, s. 1589