Internetowa Liturgia Godzin


Czysta Dziewico, Maryjo,
Przyczyno naszej radości.
Módl się za nami do Boga,
Gdy dzień osiągnął połowę.

Kiedy słoneczne promienie
Paliły kraj Galilei,
Poszłaś z pośpiechem przez wzgórza,
By służyć matce Proroka.

Pomóż nam serca otworzyć
Na bliźnich naszych potrzeby;
Uproś nam miłość uczynną,
Wytrwałość w pracy i pokój.

Panu, któregoś zrodziła,
By stał się naszym zbawieniem,
Chwała niech będzie na wieki
W jedności z Ojcem i Duchem. Amen.


Incipit: Czysta Dziewico, Maryjo
Godzina: Modlitwa południowa: Adwent (po 17 grudnia)
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 215