Internetowa Liturgia Godzin


Chryste, wszechświata Stwórco i Zbawienie,
Władco niebiosów, ziemi oraz morza,
Kiedy sławimy hymnem Twoją chwałę,
Przebacz nam winy!

W kruchych naczyniach ukrywasz klejnoty:
Słabe niewiasty darzysz wielką mocą,
Aby skromnością mogły świat zwyciężyć
Dzięki Twej łasce.

Dajesz im ufność, że posiądą w niebie
Wieniec nagrody wysłużony w trudzie;
Tam już w pokoju będą się radować
Twoim królestwem.

Cześć i majestat Ojcu wszechmocnemu,
Chwała Synowi razem z Duchem Świętym,
Który zapala płomień swej miłości
W sercach pokornych. Amen.


Incipit: Chryste, wszechświata Stwórco i zbawienie
Godzina: I i II Nieszpory: Teksty wspólne
o świętych kobietach - o wielu świętych kobietach
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1113
Monastyczna LG tom II, s. 1664