Internetowa Liturgia Godzin


Boża Mądrości, co ogarniasz wszystko
I wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą,
Ludu swojego Wodzu i Pasterzu,
Przyjdź do nas, Panie!

Szczepie Jessego, Znaku dla narodów,
Któremu władcy milcząc cześć oddają,
Kluczu Dawida, Berło Izraela,
Przyjdź do nas, Panie!

Wschodzie bez kresu, Blasku nieśmiertelny,
Sprawiedliwości Słońce najjaśniejsze,
Więzi łącząca ziemię i niebiosa,
Przyjdź do nas, Panie!

Królu wszechświata i nasz Prawodawco,
Węgielny Głazie, który spajasz ludzkość,
Zbawco człowieka i Emmanuelu,
Przyjdź do nas, Panie!

Czas już się zbliża, abyś nas odkupił
Przez Twoje życie, śmierć i zmartwychwstanie;
Tobie i Ojcu z Duchem pocieszenia
Chwała niech będzie. Amen.


Incipit: Boża Mądrości, co ogarniasz wszystko
Godzina: Nieszpory: Adwent (po 17 grudnia)
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 212