Internetowa Liturgia Godzin


Błogosławione serca, które płoną
Miłością Boga i Jego przykazań;
Błogosławione oczy, które widzą
Majestat Stwórcy i marność stworzenia.

Błogosławione ręce, które sieją
Zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa;
Błogosławione dłonie namaszczone,
Co leczą rany balsamem pokoju.

Błogosławione usta pełne wiary,
Głoszące prawdę o Słowie Wcielonym;
Błogosławione stopy, co szukają
Zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia.

Błogosławieni, którzy własne życie
Złożyli w darze dla dobra Kościoła;
Błogosławieni słudzy odkupienia,
Pasterze ludu Nowego Przymierza.

Błogosławiony jesteś ponad wszystko,
Jedyny Boże na tronie swej chwały,
Panie wszechświata: Ojcze z Twoim Synem
I Duchem Świętym pociechy i łaski. Amen.


Incipit: Błogosławione serca, które płoną
Godzina: I i II Nieszpory: Teksty wspólne
o pasterzach - o wielu pasterzach
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1023
Monastyczna LG tom II, s. 1564