Internetowa Liturgia Godzin


Bądź pochwalony, Najwyższy,
Za Twoją dobroć dla ludzi,
Których prowadzisz ku sobie
Drogami wiernej miłości.

Dajesz im spokój mądrości,
Napełniasz serca weselem,
Sprawiasz, że zawsze roztropni,
Umieją pomóc swym bliźnim.

Kiedy doświadczasz wybranych
I doskonalisz cierpieniem,
W Tobie znajdują otuchę
Radośnie pełniąc Twą wolę.

Słońce już wzeszło na niebie
I nowy dzień się zaczyna,
Obudź w nas, Boże, pragnienie,
By pójść za świętych przykładem.

Tobie, coś wielu powołał
Do oglądania Twej chwały,
Cześć i podzięka niech będzie,
Jedyny w Trójcy Najświętszej. Amen.


Incipit: Bądź pochwalony, Najwyższy
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o świętych mężczyznach - o wielu świętych mężczyznach
Strony: Monastyczna LG tom I, s. 1108
Monastyczna LG tom II, s. 1658