Internetowa Liturgia Godzin


Żywa pamiątko śmierci mego Pana,
Chlebie, co ludziom dajesz wieczne życie,
W tobie niech znajdzie dusza ma zgłodniała
Pokarm i słodycz, która ją nasyci.

Jezu łaskawy, który żywisz sobą,
Krwią Twoją własną obmyj mnie z przewiny;
Jedna jej kropla może mocą swoją
Z grzechu wybawić cały świat zbłąkany.

Daj mi Cię wreszcie ujrzeć bez zasłony,
Cieszyć się wiecznie Twoją chwałą w niebie,
Abym z wybranych gronem zjednoczony
Sławił z radością Ojca, Ducha, Ciebie. Amen.


Incipit: Żywa pamiątko śmierci mego Pana
Godzina: Nieszpory: Triduum Paschalne
Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 358
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 396