Internetowa Liturgia Godzin


W promieniach zorzy zbawienia
Zwiastuje anioł Dziewicy,
Że już się spełnią proroctwa
I świat ogarnie wesele.

Bo Syn przedwieczny, zrodzony
Przez Ojca, Władcę wieczności,
Przechodzi czasu granice
I ziemską Matkę wybiera.

Przyjmując ciało człowiecze
Ofiarą stał się grzeszników,
By krwią niewinną oczyścić
Skalanych winą nędzarzy.

O Prawdo, dla nas wcielona,
Ukryta w świętej Dziewicy,
Niech czyste dusze Cię ujrzą,
Gdy je swym światłem napełnisz!

I Ty, coś w serca pokorze
Nazwała się służebnicą,
Chwalebna niebios Królowo,
Do Boga módl się za nami.

Niech Ciebie, Jezu zrodzony
Z nienaruszonej Dziewicy,
I Ojca z Duchem Najświętszym
Wysławia całe stworzenie. Amen.


Incipit: W promieniach zorzy zbawienia
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Marzec
25.03. - uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1318
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1243