Internetowa Liturgia Godzin


Święty Józefie, grona niebian chlubo,
Nasza nadziejo, świata opiekunie,
Przyjmij łaskawie hymny uwielbienia,
Które śpiewamy.

Stwórca przeznaczył Ciebie na małżonka
Czystej Dziewicy, aby Cię nazwano
Ojcem Jezusa, i uczynił Ciebie
Sługą zbawienia.

Ty oglądałeś Boga w nędznej stajni,
Pana, którego wieścił chór proroków;
Pełen wesela razem z Jego Matką
Cześć Mu oddałeś.

Król nad królami, całej ziemi Władca,
Ten, co przejmuje wielkim lękiem piekło,
Rządzi w niebiosach, które Go słuchają,
Tobie się poddał.

Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Świętej,
Który Cię wyniósł ponad wszystkich ludzi;
On niech nam radość dzięki Twym zasługom
Da w życiu wiecznym. Amen.


Incipit: Święty Józefie, grona niebian chlubo
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Marzec
19.03. - uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1298
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1235