Internetowa Liturgia Godzin


Sławimy dzisiaj zwycięstwo Barnaby,
Którego w niebie spotkała nagroda,
Bo wiele cierpiał z miłości żarliwej
Ku Chrystusowi.

Opuścił rolę, gdyż płonął pragnieniem,
By przez bogactwo miłości i wiary
Rozwijać życie wspólnoty nazwanej
Chrześcijanami.

O jakże chętnie podążał za Pawłem,
Którego wielkość uznawał i głosił;
Na rozkaz Ducha pomagał mu w pracy
W rozlicznych krajach.

Nie szczędził siebie, bo chciał do Chrystusa
Przyciągnąć wielu, o których się troszczył,
Aż dowiódł mężnie niezłomnej wierności
Przez śmierć męczeńską.

Prosimy, Boże, za jego przyczyną,
Byś nas umacniał na drodze zbawienia
I w Twoim domu pozwolił Cię chwalić
Przez wieczność całą. Amen.


Incipit: Sławimy dzisiaj zwycięstwo Barnaby
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Czerwiec
11.06. - św. Barnaby, Apostoła
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1497
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1232
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1327