Internetowa Liturgia Godzin


Roztropnych dziewic otoczona chórem
Biegnie na gody czysta Katarzyna,
Głębokiej nocy rozpraszając mroki
Światłem swej lampy.

Gdy już się zbliżał Boski Oblubieniec,
Wyszła z pośpiechem, aby z Jego ręki
Otrzymać pierścień, znamię i zadatek
Świętej miłości.

Porwana siłą wewnętrznego żaru
Mądra dziewica patrzy w głębię nieba,
Ubogacona tajemniczym znakiem
Ran Chrystusowych.

Spoczywa odtąd już na sercu Pana,
W pełni szczęśliwa i błogosławiona;
Jak nowa gwiazda błyszczy wśród wybranych
W chwale wieczności.

Cześć niechaj będzie Bogu w Trójcy Świętej,
Który obdarza ludzi swoją łaską
I zawsze rządzi z mocą i dobrocią
Całym wszechświatem. Amen.Incipit: Roztropnych dziewic otoczona chórem
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Kwiecień
29.04. - święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1369
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1268