Internetowa Liturgia Godzin


Przybądź do nas, Matko czysta,
Z darem Ducha Najświętszego,
Nawiedź nas, jak niegdyś Jana,
Przekrocz progi naszych domów.

Idź więc, niosąc swoje Dziecię,
Aby świat uwierzyć zdołał
I wysławiał Ciebie, Pani,
Hymnem pełnym uniesienia.

Pozdrów teraz Kościół cały,
By słuchając Twego głosu,
Wstał z radością niepomierną
I Chrystusa poznał przyjście.

Spójrz, Maryjo, wokół siebie,
Oto lud wierzący w Boga
Szuka Cię pokornym sercem,
Bo zaufał Twej opiece.

Tyś nadzieją wybawienia
I bezpiecznym grzesznych portem;
Wprowadź nas do światła niebios
Obleczonych szatą chwały.

Razem z Tobą, o Dziewico,
Duch nasz wielbi Wszechmocnego,
Bo wywyższył Cię nad wszystko,
Co jest w niebie i na ziemi. Amen.


Incipit: Przybądź do nas, Matko czysta
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Maj
31.05. - święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1468
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1200
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1310