Internetowa Liturgia Godzin


Oto przez czasu obroty
Powraca święto radosne,
Kiedy na uczniów Chrystusa
Zstępuje Duch Pocieszyciel.

Przyszedł w postaci płomienia
I w drżących ognia językach,
Aby usprawnić ich słowa,
Rozpalić serca miłością.

Pogan ogarnia zdumienie,
Bo każdy słyszy swą mowę,
Tych zaś, co Ducha są pełni,
Przenika żar uniesienia.

Wtedy dokonał się okres
Paschalnych dni i tajemnic;
Nowe zaczęły się czasy,
Gdy Prawo moc utraciło.

Panie i Boże najlepszy,
Pokornie Ciebie prosimy:
Natchnij nas Duchem zesłanym
I udziel nam Jego darów.

Tyś nasze serca namaścił,
Napełnił łaski bogactwem,
Teraz więc odpuść nam grzechy
I życiem obdarz spokojnym.

Daj poznać, Duchu Najświętszy,
Przez Ciebie Ojca i Syna,
Wiarę w nas wszystkich umocnij,
Że tchnieniem jesteś Obydwu. Amen.


Incipit: Oto przez czasu obroty
Godzina: Jutrznia: Okres Wielkanocny
uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 804
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 597