Internetowa Liturgia Godzin


Ojcze, Stwórco wszechświata,
Poślij Ducha swojego,
Aby serca rozpalił
Ogniem czystej miłości.

Synu, Słowo Wcielone,
Spełnij teraz zapowiedź:
Daj nam Ducha pociechy,
Samych nas nie zostawiaj.

Duchu, spójnio jedności,
Przyjdź i naucz nas prawdy,
Bądź nam światłem nadziei,
Prowadź drogą pokoju.

Ojcze, Synu i Duchu,
Boże w Trójcy Jedyny,
W czasie Paschy radosnej
Twoją chwałę głosimy. Amen.


Incipit: Ojcze, Stwórco wszechświata
Godzina: Modlitwa przedpołudniowa: Okres Wielkanocny

Modlitwa przedpołudniowa: Okres Wielkanocny
po Wniebowstąpieniu Pańskim
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 428, 733
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 566