Internetowa Liturgia Godzin


Miasto dostojne, królewski Krakowie,
Wysławiaj pieśnią swojego patrona,
Który cię zawsze otaczał opieką
I bronił w każdej potrzebie.

Pan go powołał do chwały męczeństwa,
By uczestniczył w cierpieniach Jezusa,
On zaś z weselem podążył śladami
Swojego Mistrza i Króla.

Odtąd przychodzi z pomocą grzesznikom
Palonym ogniem podstępnej pokusy;
Gasi płomienie grożące zagładą
I niesie słabym otuchę.

Proś więc, Krakowie, świętego Floriana,
Którego ciało spoczywa w twych murach,
Aby cię chronił przed zła nawałnicą
I rosą łaski orzeźwiał.

Błogosławiony niech będzie na wieki
Wszechmocny Ojciec i Syn zmartwychwstały
Z Duchem Najświętszym za dar ocalenia
Od żaru wrogiej otchłani. Amen.Incipit: Miasto dostojne, królewski Krakowie
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Maj
04.05. - św. Floriana, męczennika

Nieszpory: Teksty własne - Maj
04.05. - św. Floriana, męczennika
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1396
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1282