Internetowa Liturgia Godzin


Już dzień jaśnieje szczęśliwy,
Chwalebny męką Wojciecha,
Co blaskiem słońce przewyższa
I zbliża niebo do ziemi.

O witaj, mężu dostojny,
Pomiędzy niebian chórami,
Wysłuchaj nasze modlitwy
I Boga z nami uwielbiaj!

Zasiałeś ziarno cierpieniem
I mocą krwi twojej wzeszło,
Niech w świetle Ojca dojrzewa,
By nim się Kościół radował.

Gdy Bogu chwałę oddając
Sławimy ciebie, Wojciechu,
Dopomóż iść Twoim śladem,
By z tobą cieszyć się w niebie.

Niech Ojcu z Synem i Duchem
Na wieki będzie podzięka
Za śmierć męczeńską pasterza
I opiekuna Ojczyzny. Amen.


Incipit: Już dzień jaśnieje szczęśliwy
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Kwiecień
23.04. - uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1349
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1256