Internetowa Liturgia Godzin


Już dzień chwalebny jaśnieje
I nową radość przynosi,
Bo Andrzej oddał swe życie
Za zjednoczenie Kościoła.

O ciesz się, polska kraino,
Że zasłużyłaś na syna,
Którego śmierć opromienia
Prawdziwej wiary wspólnotę!

Przez winę pychy rozdarto
Jedyną szatę Chrystusa;
Niech krew i miłość Andrzeja
Wybłaga jej połączenie.

Bo ileż poniósł on trudów,
By do jednego Pasterza
Zwiedzionych przywieść na powrót
I w jednej wierze zachować!

Andrzeju, Boży rycerzu,
Gdy dziś sławimy hymnami
Pamiątkę twego męczeństwa,
Oręduj w niebie za nami.

Niech Jezus, nasz Odkupiciel,
Przebaczy grzechy upadłym
I da nam wieczne wesele
Przez męczennika zasługi. Amen.


Incipit: Już dzień chwalebny jaśnieje
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Maj
16.05. - święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1434
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1166
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1298