Internetowa Liturgia Godzin


Jezu, nasze odkupienie,
Celu pragnień i miłości,
Boże, Stwórco wszystkich rzeczy
I Człowieku doskonały,

Jakaż dobroć Cię skłoniła,
Abyś dźwigał nasze grzechy
I na krzyżu skonał w męce
Uwalniając nas od śmierci?

Kiedy zszedłeś do Otchłani,
Odzyskałeś swoich jeńców;
Dziś, Zwycięzco, w blasku chwały
Siedzisz po prawicy Ojca.

Niech ta sama litość sprawi,
Abyś winy nam przebaczył
I napełnił nas weselem,
Gdy ujrzymy Twe oblicze.

Bądź radością naszą, Panie,
I nagrodą kiedyś w niebie;
W Tobie chcemy znaleźć chwałę,
Która będzie trwała wiecznie. Amen.


Incipit: Jezu, nasze odkupienie
Godzina: I i II Nieszpory: Okres Wielkanocny
Wniebowstąpienie Pańskie
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 710, 726
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 558