Internetowa Liturgia Godzin


Jezu sądzony przez ludzi
Za prawdę, miłość i dobro,
Zmiłuj się, Panie, nad nami
I przebacz naszą niewierność.

Jezu przybity do krzyża
Na skalnym wzgórzu Golgoty,
Pomóż nam wytrwać przy Tobie,
Gdy cios cierpienia uderzy.

Jezu złożony do grobu
Rękami wiernych przyjaciół,
Pokój i życie na wieki
Niech Twoja śmierć nam przyniesie.

Jezu, Baranku zabity
Za grzechy świata całego,
Ojcu, Duchowi i Tobie
Niech będzie chwała bez końca. Amen.


Incipit: Jezu sądzony przez ludzi
Godzina: Modlitwa w ciągu dnia (przedpołudniowa, południowa i popołudniowa): Wielki Tydzień
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 320
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 376