Internetowa Liturgia Godzin


Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz,
Córo królewska ze szczepu Dawida;
Święta Maryjo, wysoko się wznosisz
Ponad aniołów i błogosławionych.

Matko przeczysta i nigdy nietknięta,
Ty w swoim sercu i łonie dziewiczym
Przygotowałaś mieszkanie dla Boga,
Który się z Ciebie narodził człowiekiem.

Usłysz wołanie proszących o pomoc,
Zniszcz pęta grzechu i obdarz radością;
Ty, która jesteś poranną jutrzenką,
Rozprosz cień nocy i ukaż nam Syna.

Błagaj Chrystusa, którego wysławia
Wszystko, co żyje, zginając kolano,
Aby nam pomógł ciemności porzucić,
Dając swe światło i pełnię wesela.

Udziel nam tego, prosimy Cię, Boże,
Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy,
Ty, który czuwasz nad całym wszechświatem,
Rządząc nim z mocą i wielką mądrością. Amen.


Incipit: Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Maj
24.05. - Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki wiernych
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1447
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1179, 144
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1095, 1152, 1452
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1287, 1344, 1482
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1304, 1427, 1620