Internetowa Liturgia Godzin


Gdy zorza wschodzi na niebie
I wzywa ludzi do pracy,
Pozdrawia dom w Nazarecie
Już pełen młota odgłosów.

O witaj, głowo rodziny
I opiekunie Jezusa,
Co z Tobą dzieli wysiłek
I w pocie czoła pomaga.

A teraz, kiedy z Maryją
Oglądasz Boga w niebiosach,
Wysłuchaj prośby skrzywdzonych
I pośpiesz im na ratunek.

Niech przemoc, fałsz i podstępy
Już więcej ludzi nie dzielą,
Niech sprawiedliwa zapłata
Zapewni pokarm ubogim.

Niech Boga w Trójcy Najświętszej
Wysławia praca człowiecza,
A Ty nam uproś, Józefie,
Wzajemną miłość i pokój. Amen.


Incipit: Gdy zorza wschodzi na niebie
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Maj
01.05. - św. Józefa, rzemieślnika
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1377
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1272