Internetowa Liturgia Godzin


Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy,
W pokoju Pana znajdzie odpoczynek,
Bo wiek dojrzały mierzy się mądrością,
Życiem bez skazy i szukaniem Boga.

Pan umiłował wybranego sługę,
Od zła i grzechu zechciał go zachować,
I żeby marność nie uwiodła duszy,
Przeniósł go z ziemi do swojego światła.

Wierny i czysty, przeżył czasów wiele,
A jeszcze młody, stał się doskonały
I pamięć o nim świeci jasnym blaskiem,
Aby wskazywać drogę wśród ciemności.

Trójcy Najświętszej: Ojcu i Synowi
Z płomiennym Duchem cześć i uwielbienie;
Niech wszyscy ludzie sławiąc dobroć Boga
Idą ścieżkami wiary i miłości. Amen.Incipit: Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Marzec
04.03. - święto św. Kazimierza, królewicza
Strony: LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1141
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1185
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1377
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1226