Internetowa Liturgia Godzin


Bracia wybrani przez Boga,
Miłością Jego złączeni,
Poszli w odległe krainy,
By głosić wiarę Chrystusa.

Pan ich obdarzył mądrością,
Zapałem, wiedzą i męstwem,
Aby pogańskim narodom
Wskazali drogę do Niego.

Błogosławieństwem się stali
Dla Słowian wielkiej rodziny,
Której przynieśli Nowinę
I dali język modlitwy.

Dzisiaj niech swoją opieką
Otoczą ludzi w udręce,
Aby cierpienie wydało
Stokrotny owoc dla nieba.

Ojcu, Synowi, Duchowi
Niech będzie chwała na wieki,
Sława zaś Bożym posłańcom
Za dar zbawiennej nauki. Amen.Incipit: Bracia wybrani przez Boga
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Luty
14.02. - święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1249
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1119
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1217