Internetowa Liturgia Godzin


Zmiłuj się, Boże, nad naszym bratem,
Którego droga dobiegła kresu;
Dziś oto stoi przed Twoim tronem
Na sąd czekając.

Nie ma niczego na swą obronę
Prócz krwi Chrystusa i Jego męki,
Która przynosi całemu światu
Obmycie z grzechów.

Wspomnij, o Panie, że go stworzyłeś,
By stał się wiernym obrazem Twoim,
Dałeś mu życie i miłowałeś
Jak własne dziecko.

Przeważ na szali sprawiedliwości
Przewinę ludzką cierpieniem Syna;
Okaż swą litość i miłosierdzie
Zmarłemu bratu.

Ty, który dajesz nadzieję wiernym
Powstania z martwych ze Zbawicielem,
Bądź pochwalony przez śmierć i życie,
Najlepszy Ojcze. Amen.Incipit: Zmiłuj się, Boże, nad naszym bratem
Godzina: Godzina Czytań: Oficjum za zmarłych
o jednym zmarłym
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1279
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1281
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1755
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1625
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1637
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1667
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1737