Internetowa Liturgia Godzin


Zmiłuj się, Boże, nad naszą siostrą,
Bo już jej droga dobiegła kresu;
Dziś oto stoi przed Twoim tronem
Na sąd czekając.

Nie ma niczego na swą obronę
Prócz krwi Chrystusa i Jego męki,
Która przynosi całemu światu
Obmycie z grzechów.

Wspomnij, o Panie, że ją stworzyłeś,
By wiernym była obrazem Twoim,
Dałeś jej życie i miłowałeś
Jak własne dziecko.

Przeważ na szali sprawiedliwości
Przewinę ludzką cierpieniem Syna;
Okaż swą litość i miłosierdzie
Tej zmarłej siostrze.

Ty, który dajesz nadzieję wiernym
Powstania z martwych ze Zbawicielem,
Bądź pochwalony przez śmierć i życie,
Najlepszy Ojcze. Amen.Incipit: Zmiłuj się, Boże, nad naszą siostrą
Godzina: Godzina Czytań: Oficjum za zmarłych
o jednej zmarłej
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1280
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1282
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1756
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1626
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1638
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1668
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1738