Internetowa Liturgia Godzin


Wszystkie nasze dzienne sprawy
Przyjm litośnie, Boże prawy,
A gdy będziem zasypiali,
Niech Cię nawet sen nasz chwali.

Twoje oczy obrócone
Dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka
Twojego ratunku czeka.

Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas zawsze w swojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy.

A gdy już niebo osiądziem,
Tobie wspólnie śpiewać będziem,
Boże w Trójcy niepojęty,
Święty, na wiek wieków Święty. Amen.


Incipit: Wszystkie nasze dzienne sprawy
Godzina: Kompleta: Części stałe
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1361
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1016
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 972
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1042
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1167