Internetowa Liturgia Godzin


Władco potężny, wierny Boże,
W swej dłoni dzierżysz losy świata,
Zdobisz poranek blaskiem słońca
I dajesz ciepło w dnia połowie.

Zgaś płomień gniewu i niezgody,
Zarzewie waśni i wzburzenia,
Daj ciałom zdrowie i wytrwałość,
Pokojem obdarz nasze serca.

Spraw to, nasz Ojcze miłosierny,
W jedności Ducha z Twoim Synem;
Chwała niech będzie Trójcy Świętej
Przez wszystkie wieki nieskończone. Amen.


Incipit: Władco potężny, wierny Boże
Godzina: Modlitwa południowa: Adwent (przed 17 grudnia)

Modlitwa południowa: Okres Narodzenia Pańskiego (do Objawienia Pańskiego)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 130, 349
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 144, 354
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 547
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 503
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 559
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 45, 137, 706