Internetowa Liturgia Godzin


Według stałego porządku,
Gdy trzecia przyszła godzina,
Moc Boga w Trójcy zjawioną
Wyznajmy sercem pokornym.

Obyśmy wszyscy się stali
Mieszkaniem Ducha Świętego,
Który w tej właśnie godzinie
Napełnił uczniów Chrystusa.

Odtąd bezmiarem swej łaski
Wzbogaca całe stworzenie
Ten, który dla nas w nagrodę
Założył w niebie królestwo.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.


Incipit: Według stałego porządku
Godzina: Modlitwa przedpołudniowa: Adwent (po 17 grudnia)

Modlitwa przedpołudniowa: Okres Narodzenia Pańskiego (po Objawieniu Pańskim)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 285, 482
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 292, 484
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 545
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 501
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 557