Internetowa Liturgia Godzin


W hołdzie pokornej modlitwy
Czoła pochylmy przed Panem;
Myślą i śpiewem wyznajmy,
Że Bóg jest w Trójcy jedyny.

Serca bez skazy niech sławią
Godziny tej tajemnicę:
Piotr ją objawił w świątyni
Przez cuda w imię Jezusa.

Duchem i wolą przylgnijmy
Do Apostołów nauki,
Gdyż oni mocą Chrystusa
Bezpieczną wiodą nas drogą.

Ojcu i Jego Synowi
Z Najświętszym Duchem miłości
Chwała, podzięka i hołdy
Niech będą teraz i zawsze. Amen.


Incipit: W hołdzie pokornej modlitwy
Godzina: Modlitwa popołudniowa: Adwent (po 17 grudnia)

Modlitwa popołudniowa: Okres Narodzenia Pańskiego (po Objawieniu Pańskim)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 287, 484
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 294, 486
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 549
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 505
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 561