Internetowa Liturgia Godzin


Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Wszystkich pasterzy Twojego Kościoła,
Przyjmij więc hołdy składane z radością
W święto pasterza.

Tyś go namaścił przez dar swego Ducha,
Aby odważnie wystąpił do boju
Walcząc o prawdę, a lud święty karmił
Twoją nauką.

Był przewodnikiem i wzorem dla wiernych,
Światłem dla ślepych, ratunkiem ubogich,
Ojcem roztropnym i wszystkim dla wszystkich
Tak jak Apostoł.

Chryste, co w niebie nagradzasz zasługi
Świętych pasterzy i dajesz im chwałę,
Pomóż nam dążyć za jego przykładem
Drogą zbawienia.

Tobie, o Zbawco i Królu wszechmocny,
Razem z Twym Ojcem i Duchem płomiennym
Cześć, uwielbienie i chwała niech będzie
Teraz i zawsze. Amen.Incipit: Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
o pasterzach - o biskupie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1154
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1157
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1626
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1503
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1515
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1545
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1672