Internetowa Liturgia Godzin


Teraz wzywamy Ciebie, Duchu,
Coś równy w Bóstwie Ojcu z Synem,
Przyjdź i napełnij nasze serca
Ożywczym światłem swojej łaski.

Słowa, uczynki, myśl i wola
Niech z mocą głoszą Twoją chwałę,
Miłość niech jasnym ogniem płonie,
By mogła objąć wszystkich ludzi.

Daj nam przez Ciebie poznać Ojca
I Jego Syna Jedynego;
Z wiarą niezłomną wyznajemy,
Że Ty pochodzisz od Nich Obu. Amen.


Incipit: Teraz wzywamy Ciebie, Duchu
Godzina: Modlitwa przedpołudniowa: Adwent (przed 17 grudnia)

Modlitwa przedpołudniowa: Okres Narodzenia Pańskiego (do Objawienia Pańskiego)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 129, 349
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 143, 353
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 545
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 501
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 557