Internetowa Liturgia Godzin


Ten, którego wielbi ziemia,
Niebo sławi, chwalą morza,
Ten, co rządzi przestworzami,
Zamknął się w Maryi łonie.

Tego, który rozkazuje
Słońcu, gwiazdom, księżycowi,
Nosi w sobie czysta Panna
Napełniona łaską z nieba.

Jakże wielka godność Matki,
Która stała się mieszkaniem
Stwórcy dzierżącego w dłoni
Cały wszechświat niezmierzony!

O szczęśliwa zwiastowaniem,
W którym anioł zapowiedział,
Że przez Ducha pocznie Syna,
Upragnienie wszystkich ludów!

Tobie, Jezu narodzony
Z czystej Matki i Dziewicy,
Niechaj będzie cześć i chwała
Z Ojcem i płomiennym Duchem. Amen.Incipit: Ten, którego wielbi ziemia
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
o Najświętszej Maryi Pannie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1068
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1078
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1533
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1409, 1432
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1421, 1444
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1451, 1474
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1604, 1618