Internetowa Liturgia Godzin


Szczęśliwi ludzie szukający Boga,
Których radością jest Pan wszechmogący;
O Jego prawie myślą dniem i nocą
Pełni mądrości i wiedzy natchnionej.

Podobni drzewom, które zasadzono
Blisko strumienia, co płynie spokojnie,
Jak one mocni, czerpiąc życie z wiary,
Rodzą owoce prawdziwej świętości.

A Pan ma w pieczy drogę sprawiedliwych,
Kocha On bowiem służących Mu wiernie,
I pamięć o nich będzie trwać na wieki,
Świecąc na niebie jak gwiazdy promienne.

Niech będzie chwała, cześć i dziękczynienie
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
Niech Bóg na zawsze będzie uwielbiony
W swoich wybranych, co już się Nim cieszą. Amen.Incipit: Szczęśliwi ludzie szukający Boga
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
o świętych mężczyznach - o wielu świętych mężczyznach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1218
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1220
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1693
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1563
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1575
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1605
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1706