Internetowa Liturgia Godzin


Sławmy niewiasty roztropne
I ozdobione cnotami,
Które, bogate w zasługi,
Nagrodą nieba się cieszą.

Sercem pokornym i cichym
Szukały Boga w modlitwie,
Łzami, czuwaniem i postem
Stwierdzając miłość do Niego.

Czysta w uczuciach i myśli,
Pochlebstwem świata wzgardziły;
Bóg je napełnił świętością
I dał im chwałę wieczystą.

Całe swe życie oddały
Doskonałości uczynkom,
Teraz już w niebie z radością
Na Boże patrzą oblicze.

Bądź pochwalony na wieki,
Nasz Boże w Trójcy Jedyny;
Ciebie prosimy z ufnością,
Byś przyjął nas do królestwa. Amen.Incipit: Sławmy niewiasty roztropne
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
o świętych kobietach - o wielu świętych kobietach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1244
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1246
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1721
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1588
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1600
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1630
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1719