Internetowa Liturgia Godzin


Sławmy hymnami męczeństwo
Dzieci zabitych w Betlejem;
Ziemia straciła je, płacząc,
Niebo z radością przyjęło.

Zgładził je władca okrutny,
Stwórca przygarnął z miłością,
Dając im miejsce przy sobie
W świetle królestwa wiecznego.

Śmierć tych niewinnych niemowląt
Chrystus swym blaskiem oświeca,
Zastęp zaś Bożych aniołów
Niesie ich dusze do nieba.

Jakże szczęśliwe to miasto,
W którym się Zbawca narodził,
Ono też Jemu złożyło
Pierwsze ofiary męczeństwa.

Teraz przy tronie Chrystusa
Stoją odziane jasnością,
Szaty ich bowiem spłukane
W Krwi purpurowej Baranka.

Jezu zrodzony z Dziewicy,
Tobie i Ojcu Twojemu
Z Duchem Najświętszym jedności
Chwała niech będzie na wieki. Amen.Incipit: Sławmy hymnami męczeństwo
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Grudzień
28.12. - święto świętych Młodzianków, męczenników
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1015
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1026
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1578