Internetowa Liturgia Godzin


Przyjdź, o Zbawicielu świata,
I zdumionej ukaż ziemi
Tajemnicę narodzenia
Właściwego tylko Bogu.

Nie masz ojca pośród ludzi,
Gdyż poczęty jesteś z Ducha;
Słowo stało się człowiekiem,
Biorąc ciało z czystej Matki.

Jesteś równy swemu Ojcu,
Lecz przyjąłeś postać sługi,
By uleczyć ludzką słabość
Przez potęgę swojej mocy.

Już jaśnieje żłób Twój, Panie,
Nowe światło noc przenika,
Wiara, której zło nie zaćmi,
Niech zabłyśnie wśród ciemności.

Tobie, Chryste miłosierny,
Twemu Ojcu i Duchowi,
Niech na wieki brzmi podzięka,
Chwała, cześć i uwielbienie. Amen.Incipit: Przyjdź, o Zbawicielu świata
Godzina: Godzina Czytań: Adwent (po 17 grudnia)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 282
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 290
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 105