Internetowa Liturgia Godzin


Prorocy pełni natchnienia
Zwiastują Bożą nowinę:
Już wkrótce Chrystus nadejdzie,
Zbawienie niosąc ludzkości.

Dlatego światło poranka
Przenika serca weselem,
A przyszłej chwały zapowiedź
Już dźwięczy w hymnie radosnym.

Gdy pierwszy raz Jezus przyszedł,
To nie dla sądu nad światem,
Lecz aby rany uleczyć
I uratować ginących.

A drugie przyjście ostrzega,
Że Pan do bramy kołacze;
Nagrodzi wtedy wybranych
Wiecznością swego królestwa.

Szukamy Ciebie, o Chryste,
By ujrzeć Twoje oblicze,
A mając udział w Twym szczęściu,
Wysławiać Trójcę na wieki. Amen.


Incipit: Prorocy pełni natchnienia
Godzina: Jutrznia: Adwent (po 17 grudnia)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 284
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 291
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 107