Internetowa Liturgia Godzin


Pobłogosław, męczenniku,
Dzień radosny twego święta,
W którym krew przelałeś mężnie,
By otrzymać wieniec chwały;

Dzień zwycięstwa nad ciemnością
I nad katem, i sędziami,
Dzień spotkania z twoim Panem,
Który niebo ci otworzył.

O niezłomny świadku prawdy
Przyrównany do aniołów,
Pośród nich jaśniejesz w szacie,
Którą własną krwią spłukałeś.

Kiedy stoisz przed Chrystusem,
Chciej za nami orędować;
Niech od grzechów uwolnieni
Dostąpimy miłosierdzia.

Bogu w Trójcy Jedynemu
Cześć, majestat i podzięka
Za to, że wywyższył ciebie
I obdarzył wieczną chwałą. Amen.Incipit: Pobłogosław, męczenniku
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
o jednym męczenniku - o męczenniku
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1129
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1135
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1601
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1481
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1493
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1523
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1655