Internetowa Liturgia Godzin


Patrzyłeś, Janie, natchniony przez Boga,
Na tajemnicę początku wszechrzeczy;
Poznałeś Słowo, zrodzone przez Ojca
Nim czas się począł.

Dotknąłeś Boga własnymi rękami,
Gdy pośród ludzi zamieszkał wcielony,
A On cię raczył przygarnąć z miłością
Do swego serca.

Widziałeś w niebie majestat Baranka
I gody Jego ze świętym Kościołem;
Słyszałeś hymny śpiewane w wieczności
Przez odkupionych.

Więc dziś wołamy twoimi słowami:
"O przyjdź już, Panie, bo Duch Cię przyzywa!
A kto spragniony, niech czerpie za darmo
Ze źródła życia".

Niech Jezusowi, Synowi Dziewicy,
I Jego Ojcu wraz z Duchem płomiennym
Oddają chwałę spragnieni nadejścia
Nowego świata. Amen.Incipit: Patrzyłeś, Janie, natchniony przez Boga
Godzina: Godzina Czytań: Teksty własne - Grudzień
27.12. - święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1006
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1016
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1575